24.3.21

ΔΥΟ ΧΑΙΡΕ

 Ποίημα Γρηγορίου Νταβαρίνου (25 Mαρ 2013 - Αθήνα)
Χαίρε
Κεχαριτωμένη Μαρία,
Ο Κύριος μετά Σου!

Χαίρε,
Ω χαίρε
Ελευθεριά!

Φέρε
την Ανθρώπου Ελευθερία,
Τον Χριστό και Ιησού!

Γέρε,
ω Γέρε,
γένης1 Μοριά!

Δύο Χαίρε
και Λευτεριές δύο!
Ελλάς Χαίρε,
Το θέλημα Θείο!

Αφιερωμένο
στην Στρατηγό του Ελληνικού Έθνους,
Παναγία
και στους Ήρωες του Εικοσιένα.

1. γένη (Ορφική και Ομηρική λέξη): γένος, γενεά.