11.2.21

Δεν είναι εδώ ο γάμος που έχουμε προσκληθεί - ΔΙΑΛΟΓΟΣ 97


Δ. Λυκούδης, Θεολόγος Φιλόλογος.