7.2.21

Γιώργος Λεκάκης. Δανείζουν την πολιτιστική μας κληρονομιά στο εξωτερικό για 50 χρόνια!

  Επιμέλεια : Ιωσήφ Παπαδόπουλος

giorgos.lekakisΟ Γιώργος Λεκάκης είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος, κοινωνιολόγος, λαογράφος και στιχουργός. Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας και μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Διεκδίκησης του Κατοχικού Δανείου και των κλαπέντων πολιτιστικών θησαυρών.

Μου μίλησε σήμερα για τον καινούργιο αντεθνικό νόμο 4761 του 2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 248/Α/13.12.2020, ο οποίος αντικατέστησε τον νόμο 3028 του 2002.

Η ισχύουσα ρύθμιση (νόμος 3028 του 2002) για τον δανεισμό αφορά σε κινητά δημοσιευμένα μνημεία και θέτει ανώτατο χρονικό όριο την πενταετία, με δυνατότητα ανανέωσης, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

Η νέα ρύθμιση (48 παρ. 13β ν.4761/2020) αφορά σε όλα τα μνημεία, κινητά και ακίνητα, χωρίς τον όρο της αμοιβαιότητας και χρόνο εξαγωγής για 25+25 χρόνια!

https://www.ribandsea.com/face