22.1.21

Οι Μακεδόνες δεν ξεχνούμε...

 

Δεν ξεχνάμε, αλλά στις εκλογές; Μία από τα ίδια! Προβατάκια.

Juan