2.1.21

Θράκη και Μακεδονία μειώνουν την γεωστρατηγική σημασία της Τουρκίας για ΕΕ-ΗΠΑ