24.12.20

Έμαθα από τον Άγιο Πορφύριο" - Διάλογος 90, Δ. Λυκούδης