9.10.20

Τα καταστροφικά παρελκόμενα για την Ελλάδα από τις διαπραγματεύσεις της ΑΟΖ Της Κύρας Αδάμ

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, στις διερευνητικές συνομιλίες οι θέσεις της Τουρκίας αποτελούν απαράβατο όρο προκειμένου να συνεχιστούν οι διερευνητικές που είχαν σταματήσει το 2016. Οι θέσεις της Τουρκίας είναι  «ΑΟΖ και ΥΦ στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο με τα παρελκόμενα τους θέματα», τα οποία επιγραμματικά είναι:

Ιδιοκτησιακό καθεστώς νήσων, νησίδων, βράχων Αιγαίου Μεσογείου

Αποστρατιωτικοποίηση νήσων

Εθνικός εν χώρος 6-10νμ

Περιοχή έρευνας διάσωσης

FIR Αθηνών

Σχέδια πτήσης

Τουρκική μειονότητα στην Θράκη.

Αναλυτικότερα:

  • Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Λόγω αδράνειας όλων των ελληνικών κυβερνήσεων από 1974 και εντεύθεν, η Τουρκία μεθόδευσε παράνομα την αποστρατιωτικοποίηση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς νήσων και πέτυχε να εγκλωβίσει ακόμα και το ΝΑΤΟ να συμφωνεί με τις θέσεις της Τουρκίας. Δηλαδή το ΝΑΤΟ παράνομα ενεπλάκη στο θέμα αυτό καθότι είναι παντελώς αναρμόδιο.

Η Συνθήκη Λωζάννης  στο άρθρο 16 αναφέρει με πλήρη σαφήνεια ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα πέρα και έξω από αυτά που της καθορίζει  Συνθήκη της Λωζάννης . Δυστυχώς το άρθρο 16, καμμιά κυβέρνηση όχι μόνον δεν το έριξε στα μούτρα του Ερντογάν και των γ γ ΝΑΤΟ, αλλά καμμιά κυβέρνηση δεν έχει εντοπίσει  και τις άλλες αποφάσεις Διεθνών Οργανισμών που έχει υπογράψει η Τουρκία και στις οποίες αναφέρεται σαφώς ότι η Άγκυρα δεν έχει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα πέρα από αυτά που τις εκχωρούνται από Συνθήκη Λωζάννης.

  • Η Τουρκία  σε διπλωματικό και διεθνές επίπεδο χρησιμοποιεί μεθόδους «ριφιφί» προκειμένου να αυξήσει παράνομα την κυριαρχία της σε βάρος της Ελλάδας. Αυτό τεκμαίρεται εκ του γεγονότος ότι εξαφανίστηκαν από τον αρχεία  του ΙCΑΟ οι πρωτότυπες αποφάσεις και τα πρακτικά της περιοχικής συμφωνίας του 1958, με την οποία το FIR  Αθηνών/Κων-λης ,από τη Ρόδο μέχρι 15 νμ ανατολικά του Καστελόριζου, μετακινείτο 10νμ βορείως προς την Τουρκία. Με την εξαφάνιση αυτή, αυτομάτως ισχύει η προγενέστερη απόφαση του 1950 με την οποία από λάθος  το FIR  Αθηνών στην ίδια περιοχή οριζόταν 10νμ νοτίως, με αποτέλεσμα η Τουρκία να έχει 16νμ κυριαρχία μεταξύ Ρόδου/ Καστελόριζου  αντί των 6νμ που είναι τα χωρικά ύδατα , Αντιθέτως η απόφαση του 1958 που «ξαφνίστηκε»  καθόριζε  6νμ κυριαρχία,  όσα και τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας.
  • Σχέδια πτήσης

Αποτελεί ντροπή για το ελληνικό πολιτικό σύστημα να έχει δημιουργήσει εσωτερικό κομφούζιο για τα σχέδια πτήσης. Το ΥΠΕΞ  δηλώνει ότι οι κανόνες πτήσης της Σύμβασης του Σικάγο εφαρμόζονται στα πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη.

Και από την άλλη η ΥΠΑ, ως καθ΄ ύλην αρμόδια, ταυτίζεται εγγράφως και ενυπογράφως  με την τουρκική θέση ότι δεν απαιτούνται σχέδια πτήσης για τα στρατιωτικά αεροσκάφη.

Ενώ παράλληλα η ΥΠΑ, από τον Απρίλιο 2016, στο Εγχειρίδιο Αεροπορικών Πληροφοριών Ελλάδας, σταμάτησε πλέον να απαιτεί σχέδια πτήσεων από τα τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Τα σχέδια πτήσης απαιτούνται  για εθνικούς σκοπούς και κυρίως για την αποφυγή τουρκικού αιφνιδιασμού. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση οφείλει  να βρει τον καλύτερο υπάρχοντα τρόπο , ώστε να επιβληθεί στη Τουρκία η κατάθεση σχεδίων πτήσης, όχι λόγω κυρίως απαίτησης της Ελλάδας ,αλλά κατ’ απαίτηση άλλων δυνάμεων όπως ΗΠΑ, ΕΕ ΝΑΤΟ κλπ.,  ώστε η Τουρκία  να είναι πρώτα υπόλογη απέναντι σ αυτούς και μετα στην Ελλάδα.

  • 6-10νμ  εθνικού εναερίου χώρου

Το 1931 η Ελλάδα με  Προεδρικό Διάταγμα  επέκτεινε τα χωρικά της ύδατα από τα 3 στα 10νμ για σκοπούς αεροπλοΐας και αστυνομίας αυτής, ( εθνικός εναέριος χώρος 10νμ).

Το 1936 η Ελλάδα επέκτεινε τα χωρικά ύδατα από τα 3 στα 6   και όχι στα 10νμ ώστε να  ταυτίζεται με τον εθνικό εναέριο χώρο των 10νμ.

Το 1947 με το νόμο 211/1947 η Ελλάδα  αποδέχθηκε στο πλαίσιο του ΙCΑΟ ότι κάθε χώρα ασκεί κυριαρχία πάνω από ξηρά και χωρικά ύδατα, δηλαδή κατήργησε τα 10νμ εθνικού εναερίου χώρου και τα έκανε 6νμ. Το ίδιο έκανε  και με την κύρωση Σύμβασης Θάλασσας το 1996.

Στις διαπραγματεύσεις η Ελλάδα οφείλει  να απαιτήσει από την Τουρκία να συμφωνήσει 10νμ χωρικά ύδατα και εναέριο χώρο ή οτιδήποτε άλλο είναι μεγαλύτερο των 6νμ χωρικών υδάτων.

  • Έρευνα και Διάσωση

Ο ΙCΑΟ έχει ορίσει το FIR Αθηνών /Κων-λης ως περιοχή Έρευνας και Διάσωσης Ελλάδας/Τουρκίας- με τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας  από το 1952. Όσον αφορά στη θαλάσσια περιοχή Έρευνας και Διάσωσης , αυτή δεν έχει οριστεί ακόμα με υπαιτιότητα της Τουρκίας,  η οποία διεκδικεί θαλάσσια περιοχή μέχρι το μισό Αιγαίο, με αποτέλεσμα να υπάρχει επικαλυπτόμενη περιοχή μεταξύ αεροπορικής Έρευνας και Διάσωσης του ΙCΑΟ που είναι το FIR Αθηνών και του ΙΜΟ , με θαλάσσια περιοχή  που διεκδικεί η Τουρκία  μέχρι το μέσο του Αιγαίου.

Η Ελλάδα  οφείλει σήμερα  να αναλάβει τις ευθύνες για αμαρτίες παρελθόντος προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα. Οποιαδήποτε συζήτηση για ΑΟΖ /Υφαλοκρηπίδα  είναι αδύνατον να οριστικοποιηθεί και καθοριστεί, δεδομένου ότι  όπως έχουν τα θέματα μέχρι σήμερα, είναι αδύνατον να οριοθετηθεί  τουρκική ΑΟΖ  όταν αυτή θα επικαλύπτεται από τα 10νμ του ελληνικού εθνικού εναερίου χώρου  και συγκεκριμένα στην περιοχή Ρόδου/ Καστελόριζου και Λήμνου/ Λέσβου. Το ίδιο ισχύει και για την ελληνική ΑΟΖ των ελληνικών νήσων ανατολικά 25ου μεσημβρινού,( μέση του Αιγαίου ), αφού αυτή θα επικαλύπτεται από την τουρκική περιοχή θαλάσσιας Έρευνας και Διάσωσης, την οποία η Τουρκία έχει ορίσει παράνομα με το νόμο 24611/12 Δεκ 2001 τον οποίο έχει υποβάλει στον ΙΜΟ, ο οποίος τον έχει καταχωρήσει στον περιφερειακό εγχειρίδιο  ΙΜΟ Global SAR Plan.

https://www.militaire.gr/