27.7.20

"Ανάσχεση και υπονόμευση της Τουρκίας στα ανοιχτά της μέτωπα"! Δρ Σπύρος Πλακούδας