25.7.20

“Γιατί αυτή η ελληνοτουρκική κρίση θα είναι η σοβαρότερη”! Παναγιώτης Θεοδωρακίδης