8.5.20

Αύξηση κατά 129% στις αποφάσεις ασύλου τον Απρίλιο!

Γι αυτό μας βάλατε καραντίνα για να βολέψετε τους λάθρο;
ΑΛΕΞ
Αυξημένες κατά 129% είναι οι αποφάσεις ασύλου που εκδόθηκαν τον Απρίλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα για την ίδια περίοδο σημειώθηκε μείωση των εκκρεμοτήτων
στην Υπηρεσία Ασύλου κατά 12,2% και στην Αρχή Προσφυγών κατά 21,77%, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Συγκεκριμένα τον Απρίλιο εκδόθηκαν 15.853 αποφάσεις από την Υπηρεσία Ασύλου, έναντι 6.904 αποφάσεων τον Μάρτιο, 5.273 αποφάσεων τον Φεβρουάριο και 3.783 αποφάσεων τον Ιανουάριο του 2020. Οι εκκρεμείς υποθέσεις ανέρχονταν, στις 30 Απριλίου, σε 105.501 για την Υπηρεσία Ασύλου και 8.182 για την Αρχή Προσφυγών.
Επίσης, τον Απρίλιο σημειώθηκε μείωση των διαμενόντων στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των νησιών περίπου κατά 10% σε σχέση με την αρχή του έτους και 8,86% στους συνολικά διαμένοντες στα νησιά. Οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα κατά το πρώτο τετράμηνο του 2020 ανήλθαν σε 11.825.
Τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν τρεις εθελούσιες αναχωρήσεις μέσω ΔΟΜ (αντίστοιχα ήταν 26 τον Μάρτιο και 286 τον Φεβρουάριο), ενώ οι επιστροφές προς την Τουρκία έχουν διακοπεί για λόγους δημόσιας υγεία.!!!
Τέλος, η μείωση των μεταναστευτικών ροών τον Απρίλιο στα νησιά και τον Έβρο ήταν της τάξης του 97,26% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 και 97,95% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2020.

amna.gr, http://www.bloko.gr/