20.4.20

Α Π Ο Ρ Ι Ε Σ

Αγαπητοί φίλοι του ΣΚΑΪ,
Θα θέλαμε πολύ να καταλάβουμε τους λόγους για τους οποίους συστηματικά προβάλλετε τουρκικές σειρές - που σαφώς  και αφανώς -προωθούνται από την ΜΙΤ,  για να δημιουργήσουν
κατάλληλο "φιλικό"κλίμα στους Έλληνες και να τους κανει να πιστέψουν ότι έχουν να κάνουν με ένα καλό και φιλικό λαό, τη στιγμή που είμαστε ένα βήμα προ του  πολέμου με τη χώρα τους!

  Φυσιολογικά ακόμα και αν είχατε συμβάσεις για τις σειρές αυτές , θα έπρεπε -μετά τα πρόσφατα γεγονότα και τις καθημερινές προκλήσεις των τούρκων, να είχατε ακυρώσει κάθε συμφωνία μαζί τους .
  Η επιμονή σας όχι μόνο να διακόψετε τις  σειρές αυτές αλλά και να αρχίσετε  νέες, θέτει πολλά ερωτηματικά στον Ελληνικό λαό...

 ΑΛΕΞ