31.1.20

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( 6η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ )

Γράφει ο Νικόλαος Ρούσσης*
Ένας πολύ ωραίος Έλληνας που ζει στην Αυστραλία, ο κ. Δημητρούλας, έκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, συγκεντρώνοντας με κόπο και μεράκι, όσα με θαυμασμό δια μέσου των αιώνων, είπαν για την Ελλάδα και τον Ελληνικό Πολιτισμό, όχι Έλληνες, αλλά 150 ξένοι, κορυφαίοι επιστήμονες, φιλόσοφοι, διανοητές και γενικά άνθρωποι του πνεύματος.
Μας εμπιστεύτηκε αυτή την εργασία του, να την κάνουμε γνωστή σε όλο τον πλανήτη. Και θα την κάνουμε!
Ενώ εδώ, στην Πατρίδα μας , ορισμένοι, κατηγορούν κάθε θαυμαστή τού αρχαίου και νέου ‘Ελληνικού πολιτισμού, ως εθνικιστή και σωβινιστή, καθ’ ην στιγμήν δεν αποκρύπτουν τον θαυμασμό των, προς ξένους πολιτισμούς, τούς οποίους οι ‘Έλληνες (δήθεν) «αντέγραψαν» εμείς επικαλούμεθα, όχι ‘Έλληνες, αλλά ξένους επιστήμονας, (υπέρ των εκατόν πεντήκοντα, 150) πού διά μέσου των αιώνων, εκφράζουν τον θαυμασμό τους διά τους Έλληνες και το αξεπέραστο κάλλος τού διαχρονικού ‘Ελληνικού πολιτισμού.
’Αγαπητές φίλες και φίλοι.
’Εάν, διαβάζοντας αυτήν και τις επόμενες δημοσιεύσεις που θα δημοσιεύουμε κάθε δυο ημέρες, νοιώσετε την καρδιά σας να πάλλεται χαρούμενα στο στήθος σας και αν ακόμα δακρύσετε από υπερηφάνεια, αυτό σας κάνει πραγματικούς ΕΛΛΗΝΕΣ και υπερήφανους που ανήκετε στην αθάνατη ‘Ελληνική φυλή………


“ O ‘Ελληνικός πολιτισμός είναι μία διαρκής υπενθύμιση, ότι υπάρχει ένα πράγμα πού το λένε «ανθρώπου αρετή» και μας παρακινεί να σκεπτόμαστε σαν τί πρέπει να είναι αυτή η αρετή και πώς μπορούμε να την επιτύχουμε στην εποχή μας, που όλα είναι εμπόριο, μηχανές και βιομηχανία».
RICHARD LIVINGSTONE .
“Ως προς εμέ οτιδήποτε και αν συμβεί, θα αποθάνω Έλλην»
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΑΤΩΜΠΡΙΑΝ Γάλλος Συγγραφεύς
« Χωρίς τα θεμέλια πού έθεσαν οί ‘Έλληνες δεν θα υπήρχε ό νεώτερος Ευρωπαϊκός πολιτισμός. ‘Η ‘Ελληνική λογοτεχνία είναι ή αρχαιότερη της Ευρώπης».
’Ακαδημία ’Επιστημών της Ρωσίας
«Ο Πλάτων είναι ό μέγιστος των φιλοσόφων όλων των εποχών. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τον Πλάτωνα, όταν γράφει για την θεωρία περί γνώσεως ή για το υπέρτατο νόημα της δικαιοσύνης ή τού έρωτος.
Το κύριο ερώτημα είναι αν μπορούμε να αρθούμε στο ύψος και στην διεισδυτικότητα της σκέψεώς του.
‘Όποιος ισχυριστεί ότι ό Πλάτων είναι ξεπερασμένος, αγνοεί την διαφορά μεταξύ εφήμερου και αιωνίου». MURRAY The Legacy of Greece
«‘Ελληνικός πολιτισμός σημαίνει την ολοκλήρωση τού ‘Ελληνικού Πνεύματος και την μετατροπή του σε παγκόσμιο φαινόμενο». W. SCHUART
«Για δύο χιλιάδες χρόνια και σ’ όλον τον κόσμο, οι άνθρωποι προσέφευγαν στον ’Αριστοτέλη για να βρουν την πληροφόρηση και την καθοδήγηση πού επιθυμούσαν. ’Άραβες και Μαυριτανοί, Σύριοι και ‘Εβραίοι λάτρευαν τα βιβλία του, ενώ ό δυτικός κόσμος έμενε στο σκότος.
Οι μεγάλοι αιώνες των Σχολαστικών κρέμονταν από τα λόγια του. Τα παλαιότερα από τα πανεπιστήμιά μας, της Μπολώνια, των Παρισίων, της Οξφόρδης, βασίζονταν στην διδασκαλία του και στην μελέτη του. ‘Η επιρροή του ορατή και αόρατη, παραμένει.... είναι ό διδάσκαλος των αιωνίων αληθειών, πού μάς μιλά για τον ύπνο και για τα όνειρα, για την νεότητα και για τα γηρατειά, για την ζωή και για τον θάνατον, για την αναγέννηση και την παρακμή, τη ανάπτυξη και την φθορά είναι ένας οδηγός στο βιβλίο της Φύσεως, ένας ’Αποκαλυπτής τού Πνεύματος, ένας προφήτης των έργων». D’ ARCY W. THOMPSON Βρετανικό Πανεπιστήμιο τού St. Andrews
«Δεν υπάρχει τίποτε πιο ανθρώπινο, τίποτε πιο ιερό, από την ‘Ελλάδα».
ΚΙΚΕΡΩΝ
«‘Η ‘Ελλάς βρήκε τον κόσμο χωρίς επιστήμη, χωρίς φιλοσοφική σκέψη, με πρωτόγονες θρησκευτικές ιδέες και με μια ζωή πού ήταν ζωώδης αν όχι κτηνώδης και δεν μπορούσε να προσφέρει στον άνθρωπο τίποτε ανάλογο με την φύση του.
‘Όταν ή ‘Ελλάς τελείωσε το έργο της οι ideas meres τού σύγχρονου πολιτισμού είχαν γεννηθεί. . . . .Το επιστημονικό πνεύμα είχε αρχίσει να δουλεύει σε κάθε διεύθυνση. ’Επιστημονική, πολιτική, φιλοσοφία, φιλολογία, τέχνη, είχαν αναπτυχτεί και είχε επινοηθεί ένα ιδανικό της ανθρώπινης ζωής πού στο είδος του, και σήμερα ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί ».
RICHARD LIVINGSTONE
Έρρωσθε και ευδαιμονείτε άπαντες εν παντί.
Συνεχίζεται…
*