5.11.19

Η ΜΥΑ αναλαμβάνει την αστυνόμευση της ΑΟΖ & «την προστασία πλωτών κατασκευών εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων»!

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε η ελληνική κυβέρνηση καθώς υπογράφηκε η δυνατότητα της ΜΥΑ να κάνει άλματα με αλεξίπτωτο και θα είναι η πρώτη μονάδα σε σώμα ασφαλείας που μπορεί να το κάνει με σκοπό την «αστυνόμευση στις θαλάσσιες περιοχές της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, στις μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις ή πλωτές
κατασκευές επί της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή υπεράνω αυτών, που προορίζονται για εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων»!

Η κυβέρνηση έκρινε πως χρειάζονται δυνατότητες ταχείας μεταφοράς Ομάδων Ειδικών Επεμβάσεων. Φυσικά οι αναφορές σε ΑΟΖ και προστασία πλωτών κατασκευών που προορίζονται για εκμετάλλεση υδρογονανθράκων μόνο τυχαίες δεν είναι.
Ειδικά τώρα που ακούγεται έντονα η φήμη για κοίτασμα επιπέδου «Ζορ» δυτικά της Κρήτης χωρίς να προσδιορίζεται ακριβώς η τοποθεσία του αν και γνωστός καθηγητής θεωρεί πως βρίσκεται στον Κυπαρισσιακός κόλπο.
Στην ΜΥΑ/ΛΣ λειτουργούν επιχειρησιακές ομάδες με διαφορετικά καθήκοντα. Η Ομάδα Δυτών Ασφαλείας, η Ομάδα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, η Ομάδα Ειδικών Επεμβάσεων και η Ομάδα Ειδικών Καταδύσεων.
Η Ομάδα Ειδικών Επεμβάσεων και η Ομάδα Ειδικών Καταδύσεων είναι επιφορτισμένες με την διενέργεια επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου στο πλαίσιο της Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, εντασσόμενες, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, στην Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξουσιοδοτείται ο κ. Υπουργός Ναυτιλίας  και ο κ. Υπουργός Οικονομικών να προσδιορίσουν την δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρησιακής ικανότητας εν λόγω Ομάδων στο αντικείμενο της πτώσης με αλεξίπτωτο μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 
Τα στελέχη των εν λόγω επιχειρησιακών Ομάδων κρίνεται απαραίτητο να διαθέτουν την ικανότητα άλματος στατικού ιμάντα και ελεύθερης πτώσης, μέσω των κατάλληλων σχολείων ημεδαπής ή αλλοδαπής, με σκοπό την αξιοποίηση των αναβαθμισμένων δυνατοτήτων αμφότερων Ομάδων, απόρροια νεοαποκτηθέντων υλικών και νέας εκπαιδευτικής προσέγγισης  καθώς και λόγω υιοθέτησης εξελιγμένων τακτικών. 
Η συμμετοχή των ανωτέρω Επιχειρησιακών Ομάδων στην Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, μαζί με Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων Ενόπλων Δυνάμεων, δημιουργεί την ανάγκη θέσπισης κοινών δυνατοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας. Βάσει ισχύοντος επιχειρησιακού πλαισίου κρίνεται απαραίτητη, για λόγους Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας, η δυνατότητα από κοινού μεταφοράς στελεχών Ομάδας Ειδικών Επεμβάσεων και Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων με στελέχη Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες, ήδη, στο σύνολο τους διαθέτουν την ικανότητα πτώσης με αλεξίπτωτο. 
Πρόσφατη εκπαιδευτική και επιχειρησιακή εμπειρία αμφοτέρων Ομάδων καθώς και η αρμοδιότητα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  για αστυνόμευση στις θαλάσσιες περιοχές της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, στις μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις ή πλωτές κατασκευές επί της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή υπεράνω αυτών, που προορίζονται για εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, βάσει του άρθρου 163, του ν. 4001/2011, καταδεικνύει την ανάγκη για ανάπτυξη δυνατότητας ταχείας μεταφοράς στελεχών Ομάδας Ειδικών Επεμβάσεων και Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων σε σημεία ενδιαφέροντος.
Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο πρώην διοικητής της ΜΥΑ Δημήτρης Μπαλτάκος με ανάρτησή του στο facebook αφού στα δικά του χρόνια οτιδήποτε ήταν εφικτό να γίνει για την σωστή επιχειρησιακή λειτουργία της ΜΥΑ επετεύχθη. Για οτιδήποτε περαιτέρω χρειάζεται πολιτική βούληση.

https://www.pronews.gr