18.10.19

"Κούρδοι κι Έλληνες μοιραζόμαστε τον ίδιο μπελά"- Ο Αλή Καρδούχος μιλά


militaire