27.10.19

Ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ ἐθνομάρτυρα Κωνσταντῖνου Κατσίφα στὰ σύνορα τῆς Κακαβιᾶς (Φωτογραφίες)


Γράφει ὁ Γιάννης Κατσέας

Χθὲς ἦταν μιὰ μαῦρη μέρα γιὰ ὅλο τὸν Ἑλληνισμὸ
 καὶ ὄχι μόνο 
γιὰ αὐτὸν τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ἕνα σπάνιο ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ, ΕΛΛΗΝΑΣ ὡς τὸ 
μεδούλι ἔπεσε πέρισυ 
ἀνήμερα τῆς Ἐθνικῆς μας ἐορτῆς δολοφονημένος 
ἀπὸ τὰ πυρὰ τῶνἀλβανῶν τῆς RENEA.
Ὁ λόγος ;

Ἁπλούστατος γιὰ αὐτοὺς, ἀλλὰ γιὰ ὅλον τὸν πολιτισμένο κόσμο 
ἦταν καὶ θὰ εἶναι μιὰ στυγνὴ δολοφονία ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ 
τὴν ἀγάπη ποὺ εἶχε ὁ Κωνσταντὴς Κατσίφας γιὰ τὴν μητέρα 
Πατρίδα.
Εἶχε τὸ "ἀνθυγιεινό" συνήθειο νὰ σημαιοστολίζει τὸ χωριὸ 
του, τοὺς Ἑλληνικότατους Βουλιαρᾶτες κάθε χρόνο ἀνήμερα 
τῆς Ἐθνικῆς μας γιορτῆς, κάτι ποὺ εἶναι ΝΟΜΙΜΟΤΑΤΟ σὲ 
ὅλο τὸν κόσμο βάσει τῶν συνθηκῶν ποὺ διέπουν κάθε περιοχὴ 
ποὺ ζεῖ Ἐθνικὴ μειονότητα, πόσο μᾶλλον ἡ δικὴ μας, ποὺ 
κέρδισε τὴν Αὐτονομία της μὲ τὴν συνθήκη τῆς Κερκύρας τὸ 
1914 καὶ εἶναι ἀκόμα ΣΕ ΙΣΧΥ.
Ἀλλα βλέπετε οἱ ἀλβανοὶ θέλουν μὲ κάθε κόστος καὶ θυσία
 νὰ βαφτίσουν τὴν Βόρειο Ἤπειρο σὲ νότιο ἀλβανία, ἀναγκάζοντας 
τοὺς λιγοστοὺς ἐναπομείναντες Ἕλληνες νὰ φύγουν καὶ νὰ 
σφετεριστοῦν αὐτοὶ τὰ φιλέτα ποὺ ΝΟΜΙΜΩΣ ἐπὶ χιλιετηρῖδες
 κατέχουν.
Πέρισυ κάναμε τὸ μνημόσυνό του τῶν 40 ἠμερῶν σύμφωνα 
μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας στὰ σύνορα τῆς Κακαβιᾶς, φέτος 
ἐπαναλάβαμε τὸ ἐτήσιο μνημόσυνό του πάλι ἐκεί, μιὰ ἀνάσα 
ἀπὸ τὸ χωριὸ του ποὺ ἀπέχει μόλις 7 χιλιόμετρα ἀπὸ τὰ σύνορα 
μὲ τὸν ἴδιο παπποῦλη ΠΑΠΑ.
Ἄς εἶναι ἐλαφρὺ τὸ χῶμα ποὺ τὸν σκεπάζει!
Ἕνα ἔχω νὰ πῶ μόνο:
Νιώθω πολὺ περήφανος ποὺ γνώρισα ἀπὸ κοντὰ τοὺς γονεῖς 
του καὶ κατάλαβα γιατὶ αὐτοὶ οἱ ΗΡΩΕΣ γεννιοῦνται ἀπὸ 
τέτοιους ΓΟΝΕΙΣ !
Συγχαρητήρια στοὺς Πατριωτικοὺς χώρους τῆς Λάρισας μὲ τὸν
 πρόεδρό τους τὸν ἀκούραστο Στέργιο, τῆς Κατερίνης καὶ τῆς 
ἕνωσης Ἑλλήνων πολιτῶν γιὰ τὴν Μακεδονία ἀπὸ τὴν
 Θεσσαλονίκη, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς ὑπόλοιπους ἀνώνυμους
Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες.

Ἐπίσης θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὸν Ἀστυνομικὸ Διευθυντὴ 
Ἠπείρου, κύριο Κωνσταντῖνο Δούβαλη καὶ τοὺς συνεργᾶτες του
 γιὰ τὸ συμβολικὸ κλείσιμο τῶν συνόρων, γιὰ πέντε λεπτὰ στὴν 
μνήμη τοῦ Ἐθνομάρτυρα, καθὼς καὶ γιὰ τὴν διακριτικὴ καὶ 
οὐσιαστικὴ ἐπίβλεψή τους στὸ μνημόσυνο.













































Εὐχαριστοῦμε πολὺ τὸν καλὸ φίλο Γιάννη Κατσέα, γιὰ τὸ κείμενο καὶ τὸ φωτογραφικὸ 
ὑλικὸ ποὺ μᾶς ἔστειλε.
https://ethnegersis.blogspot.com