25.9.19

ΕΟΦ: Ανακαλούνται όλες οι παρτίδες γενόσημου του Zantac και ενός γενόσημουΤην απόφαση να ανακαλέσει όλες τις παρτίδες του RANITIDINE/MYLAN F.C.TAB 150MG/TAB, που θεωρείται γενόσημο του Zantac, ανακοίνωσε ο ΕΟΦ.

Η ανάκληση είναι προληπτική και όπως αναφέρει ο ΕΟΦ γίνεται για την «προάσπιση της Δημόσιας Υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προβαίνει η εταιρεία, κατόπιν της αναστολής του πιστοποιητικού καταλληλόλητας του παραγωγού Saraca Laboratories Limited για τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη».


Ο ΕΟΦ καλεί την εταιρία που είναι αντιπρόσωπος των προϊόντων αυτών, να υλοποιήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα την ανάκληση.


Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν, καταλήγει η ανακοίνωση.


Δείτε εδώ την απόφαση του ΕΟΦ

https://www.pronews.gr