26.7.19

Σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη (25.07.19)


(Περαστικά σας! Juan)