6.7.19

1968 : Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ DE FACTO ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ