21.6.19

Οι αναγνώστες μας αυτή τη στιγμή: 9,40
ΙΡΛΑΝΔΙΑ:       20
ΙΝΔΙΑ        :     625 (!)
ΡΩΣΙΑ       :       23
ΕΛΛΑΣ     :   1950
ΝΟΡΒΗΓΙΑ:    263 (!)
USA            :     181
ΓΕΡΜΑΝΙΑ:    100
ΓΑΛΛΙΑ:            57
_______________
             3.219