4.6.19

Οι αναγνώστες μας αυτή την ώρα (14,15΄) 4-6-2019

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: 15
ΟΥΚΡΑΝΙΑ : 16
ΕΛΛΑΔΑ     : 973
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 1.135
ΝΟΡΒΗΓΙΑ:  163
ΑΓΓΛΙΑ      :  27
ΙΡΛΑΝΔΙΑ :  217
ΗΠΑ           :  130

Τους ευχαριστούμε.
Efenpress