21.4.19

Αντί σχολίων :

«21η Απριλίου 1967»


«Πιστεύω ότι μια δικτατορία, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να θεωρηθεί ως ιστορικά απαραίτητος όταν επιβάλλεται από τον αναπόφευκτο νόμο της συντήρησης του έθνους. Υπό τέτοιους όρους, μπορεί να είναι ευεργετικό.»

Αυτά διεκήρυττε ο «Γέρος της Δημοκρατίας» σε άρθρο του στην εφημερίδα «Καθημερινή» την 07η  Ιανουαρίου 1934.


____________________


Δηλώσεις του «Εθνάρχη» Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην συνέντευξή του προς την εφημερίδα     «Le Monde», την 29-11-1967, η οποία και αναδημοσιεύθηκε στην Ελλάδα στις                    05-12-1967…..

«Ουδείς είναι εις θέσιν να ανατρέψη ένα υγιές καθεστώς. Δύναται τις να είπη ότι η Δημοκρατία εδολοφονήθη εν Ελλάδι υπό ελεύθερον καθεστώς και ότι οι συνταγματάρχαι δεν έκαμαν άλλο παρά να της δώσουν την χαριστική βολή...
Ένα άλλος κίνδυνος καραδοκούσε. Η πολιτική και ηθική αναρχία...
Γνωρίζω επίσης ότι η χώρα συγκλονιζομένη από άγρια πολιτικά πάθη οδηγείτο προς αδελφοκτόνο σπαραγμό.
Υπήρξε κίνδυνος να καταλήξωμεν εις τον κομμουνισμόν. Και ο κίνδυνος αυτός δεν είναι θεωρητικός, εάν ληφθή υπ’ όψιν ότι η Ελλάς υπήρξε δύο φορές το Βιετνάμ της Ευρώπης..»


Α. Αλεξανδρής