3.4.19

Εγκρίθηκε η εκταμίευση της δόσης από την Κομισιόν: Ποια τα προαπαιτούμενα που έθεσαν οι Βρυξέλλες

Αντάλλαγμα: " Πάει το Άργος, πάει το Βλάτσι πάει και το Βογατσικό Δεντροχώρι, Σκαλοχώρι πάει και το Νεστόριο"

ή όπως θα εκσυγχρονιστεί: Παει στις  Πρέσπες, το Αιγαίο και το "Μακεδονικό",πάει η Κύπρος πάει ο Έβρος πάει και το Ιόνιο!!! (και έχει ο Θεός...)
Juan
Υ.Γ Ησυχία οι Έλληνες κοιμούνται!
__________________________
Εγκρίνεται η δόση των 970 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα από το Eurogroup της Παρασκευής, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την πρόοδο της Ελλάδος στην εφαρμογή των προαπαιτούμενων.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν δημοσιοποίησε σήμερα την επικαιροποιημένη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την ελληνική οικονομία στην οποία καταγράφει την πρόοδο που σημείωσε η Ελλάδα μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 29 Μαρτίου στο μέτωπο των προαπαιτούμενων και ειδικά στο θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Σύμφωνα με όσα τονίζονται στην έκθεση η Ελλάδα έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της.
«Η Ελλάδα έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση όλων των ειδικών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων με προθεσμία έως τα τέλη του 2018», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Η προστασία της πρώτης κατοικίας
Για το νέο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας η ΕΕ τονίζει πως το νέο νομοθετικό καθεστώς έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μολονότι οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πειθαρχία στις αποπληρωμές παραμένουν.
«Κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της εκπόνησης της νομοθεσίας σημειώθηκε σημαντική πρόοδος για τον μετριασμό των κινδύνων εφαρμογής και διαφορών που προσδιορίστηκαν στη γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με προηγούμενη έκδοση του νομοσχεδίου• οι ανησυχίες αυτές αφορούσαν τον δυνητικό αντίκτυπο του καθεστώτος στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πειθαρχία στις αποπληρωμές, καθώς και κινδύνους κατάχρησης του καθεστώτος από στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Εντούτοις, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, παρότι οι εν λόγω κίνδυνοι έχουν μετριαστεί σε κάποιο βαθμό στη νομοθεσία που ψηφίστηκε, δεν έχουν εξαλειφθεί: η μοναδικότητα του καθεστώτος δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του στην πράξη και, συνεπώς, σχετικά με την κλίμακα και τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης των συναφών κινδύνων», σημειώνεται σχετικά.
Κατά την ΕΕ στα επόμενα στάδια της διαδικασίας, οι εναπομένουσες τεχνικές λεπτομέρειες, ιδίως όσον αφορά τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες της πλατφόρμας που θα πρέπει να ενεργοποιηθεί έως τα τέλη Απριλίου, θα πρέπει να οριστικοποιηθούν με ταχείς ρυθμούς και η τεχνική υλοποίηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Πέραν του διαδόχου σχήματος του νομού Κατσέλη η Κομισιόν αναφέρεται και σε άλλα ζητήματα.
Για την εκποίηση μέρους του λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, που αποτελείται από τις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής Μελίτης και Μεγαλόπολης 3 και 4, σημειώνεται στην έκθεση πως «εξακολουθεί να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των ενεργειακών μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας».
«Μετά την αποτυχία του πρώτου διαγωνισμού τον Φεβρουάριο του 2019, οι αρχές επιβεβαίωσαν εκ νέου την πρόθεσή τους να ολοκληρώσουν την εκποίηση και να συμμορφωθούν με την υφιστάμενη δέσμευση στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, τα μέτρα αντιμονοπωλιακού χαρακτήρα και τη σχετική απόφαση της Επιτροπής. Για τον σκοπό αυτό, προκήρυξαν νέο διαγωνισμό με προθεσμία το τέλος Ιουνίου για τη σύναψη της συμφωνίας, η οποία θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ», σημειώνεται σχετικά.
Αναφορικά με τη νομοθεσία σχετικά με την εταιρική αναδιάρθρωση της επιχείρησης αερίου ΔΕΠΑ, η οποία ψηφίστηκε στις 7 Μαρτίου 2019 τονίζεται πως:
«Ανοίγει τον δρόμο για τη συμφωνηθείσα διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Θα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι μεταβατικές διατάξεις για την απασχόληση που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία εξακολουθούν να αφορούν ειδικά τους ήδη απασχολούμενους εργαζόμενους, στις σημερινές τους θέσεις».
Για την Εγνατία Οδό, η ΕΕ σημειώνει πως τον Ιανουάριο του 2019, οι ελληνικές αρχές είχαν συμφωνήσει σειρά δράσεων που έπρεπε να υλοποιηθούν άμεσα για την αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων εμποδίων στην παραχώρηση της.
«Στόχος ήταν να καταστεί δυνατή η συνέχιση της συναλλαγής με σκοπό την υποβολή δεσμευτικών προσφορών εντός του 2019, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο αξιοποίησης των 10 περιουσιακών στοιχείων του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων ΤΑΙΠΕΔ. Οι συμφωνηθείσες δράσεις που έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί στον βαθμό που ήταν τεχνικά εφικτό», σημειώνεται σχετικά.
Μείωση προσλήψεων στο Δημόσιο
Αναφορικά με τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης η Ευρωπαική Επιτροπή αποκαλύπτει πως έχει επέλθει συμφωνία για μείωση προσλήψεων στο Δημόσιο.
«Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο αριθμός των προσλήψεων που έχουν προγραμματιστεί για το 2019 είναι σύμφωνος με τα αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σχέδιο προσλήψεων, γεγονός που επιτρέπει τη συμμόρφωση με τον κανόνα της μίας πρόσληψης για κάθε αποχώρηση για το 2019. Για τον σκοπό αυτό θα χρειαστεί η επανεξισορρόπηση του αριθμού των μόνιμων προσλήψεων του 2018 (περίπου 1 000) οι οποίες υπερέβαιναν τον κανόνα του περιορισμού των προσλήψεων σε μία πρόσληψη ανά τρεις αποχωρήσεις για το 2018 και η μείωση του αριθμού των προσωρινών υπαλλήλων (κατά περίπου 14 %) προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ΜΔΣ για το μισθολογικό κόστος», τονίζεται στην έκθεση.
Για επίπεδο στελέχωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με 12.000 μόνιμους υπαλλήλους (το επίπεδο στελέχωσης στα τέλη του 2018 ήταν 11 487), αναφέρει πως οι αρχές έχουν πλέον εγκρίνει πλήρη σειρά συμπληρωματικών μέτρων. Τέλος, για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σημειώνει πως όλες οι δεσμεύσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση του ΤΧΣ έχουν υλοποιηθεί.
pronews