9.3.19

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Αλλαγές στα Δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων


Με το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ έρχονται αλλαγές στα Δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να έχουν ισχύ και ως ταξιδιωτικά έγγραφα.

Διαβάστε τι αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου:

Άρθρο 54 – Δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων


Για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, τους σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και για τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης εκδίδεται δελτίο ταυτότητας, ίσης αποδεικτικής ισχύος με τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους ως ταξιδιωτικών εγγράφων.

 Τα ειδικά δελτία ταυτότητας που έχουν ήδη εκδοθεί διατηρούν την αποδεικτική τους ισχύ έως ότου αντικατασταθούν από τα νέα. Το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποχωρεί από την υπηρεσία παραδίδει το δελτίο ταυτότητάς του.

enoplos.gr