29.3.19

ΚΥΠΡΟΣ: Αντισυνταγματικός ο νόμος για περικοπές μισθών δημοσίων υπαλλήλων


.Αντισυνταγματικό έκρινε το Διοικητικό Δικαστήριο τον νόμο για περικοπές μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και ως εκ τούτου τώρα θα κληθεί το κράτος  να επιστρέψει τεράστια χρηματικά ποσά, που αντιστοιχούν στις περικοπές δημοσίων υπαλλήλων που ψηφίστηκαν το Δεκέμβριο του 2012, επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια.  
Ειδικότερα, το τριμελές Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε με ομόφωνη απόφαση ως αντισυνταγματικό τον περί Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2012, ενώ κατά πλειοψηφία κρίθηκαν ως αντισυνταγματικοί ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμος (αποκοπή μέρους των ακαθάριστων απολαβών τους ως εισφορά στον Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας) και τον περί Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2011.
Η τριμελής σύνθεση του Διοικητικού Δικαστηρίου συνεδρίασε σήμερα και έκρινε αντισυνταγματικές τις εξής νομοθεσίες:
1) Πάγωμα των προσαυξήσεων
2) Μείωση των απολαβών δημόσιων υπαλλήλων
3) 3% εισφορά στο σχέδιο σύνταξης
Στην ομόφωνη απόφαση η προεδρεύουσα του Δικαστηρίου Αγνή Ευσταθίου Νικολέτου και ο Γεώργιος Σεραφείμ είχαν κοινή απόφαση ενώ η Δικαστής Έλενα Μιχαήλ είχε διαφορετικό σκεπτικό, ενώ στις άλλες δύο κατά πλειοψηφία αποφάσεις, η Έλενα Μιχαήλ διαφώνησε με την απόφαση περί αντισυνταγματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι παραβιάστηκε το άρθρο 23 του Συντάγματος που αφορά την προστασία δικαιωμάτων περιουσίας. 
Θεωρείται δεδομένο, όπως αναφέρουν νομικοί κύκλοι στο Sigmalive, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα ασκήσει έφεση στην εν λόγω απόφαση. H Δημοκρατία έχει περιθώριο 42 ημερών να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.
Aυτούσια η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ΕΔΩ