14.1.19

Αδικίες στα Στελέχη που εισήχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις με τον Ν.445/74


Στέλεχος επικοινώνησε μαζί μας και μας έστειλε το παρακάτω μήνυμα με θέμα τις αδικίες που αντιμετωπίζουν όσοι εισήχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις με τον Ν.445/74.

Τον Ιούλιο του 2016 ψηφίστηκε ο ν.4407/16 (ΦΕΚ Α’134) όπου στο άρθρο 18 παρ. 26 αναφέρετε ότι τόσο τα στελέχη εκ ΑΣΣΥ όσο και η κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.445/74(Α'160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν.705/77 (Α΄ 279) ο χρόνος των υποπαραγράφων β΄και γ΄ της παρ.8 του άρθρου 5 του Ν.2439/1996

(Α΄ 219)υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους.

Εν συνεχεία στις 15/11/2016 με τον Ν.4433/16 αρεται με τροποποίηση ότι από το συγκεκριμένο άρθρο ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΚ ΑΣΣΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ το χρόνο των υποπαραγράφων β΄και γ΄ της παρ.8 του άρθρου 5 του Ν. 2439/96 να εκμεταλλευτούν.


Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι εκ ΑΣΣΥ να προάχθηκαν τώρα στον επόμενο βαθμό καί οι εθελοντές να παραμείνουν στον ίδιο βαθμό και ενδεχομενως τουλάχιστον για αλλά 3 χρόνια.
Επίσης όλο αυτό δημιουργεί μια αλυσίδα αδικιών όπως:

1. Να είμαστε νεότεροι από κάποιους που μέχρι χθες ήταν εκείνοι νεότεροι.

2. Μισθολογικά αναλόγως ΜΚ χάνουμε 40 έως 100 ευρώ το μήνα τουτέστιν το χρόνο 600 με 1200 ευρώ.

3. Διαφορές στα μερίσματα.

4. Διαφορές στο εφάπαξ.

Παρακαλούμε να εξεταστεί το σοβαρό αυτό θέμα από οποιοδήποτε υπεύθυνο φορέα (Συνδικαλιστικό) και να βρεθεί μια λύση άμεση λόγω έκδοσης νέου νομοσχεδίου ΥΠΕΘΑ  που θα έρθει προς ψήφιση.


enoplos.gr