2.12.18

Κύπριος επέστρεψε στα κατεχόμενα και είδε τα νεκροταφία που λεηλάτησαν οι Τούρκοι