1.11.18

Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας τον χειμώνα


Από 01 Οκτωβρίου αρχίζει η χειμερινή περίοδος και αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας:
Κατά τη χειμερινή περίοδο οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από 15.30 έως 17.30 το απόγευμα και από 22.00 έως 07.30 το βράδυ