13.11.18

"Οι Νέοι ρωτούν" Α' Εκπομπή - Νεανικές Αναζητήσεις 71.


 Με το συνεργάτη μας κ. Δημήτριο Λυκούδη