22.10.18

Δηλώσεις για εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων
Η Efenpress δημοσιεύει μόνο τα αποστελλόμενα videos που στέλνει το Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ που
αφορούν διάφορες επιτυχίες της Αστυνομίας και δεν "χρησιμοποιούνται" για αυτοπροβολή 
και πολιτικολογία των πολιτικών προϊσταμένων του ΥΔΤ