19.9.18

"Γενήκαμε ρεντίκολα των σκυλιών και μας κογιονάρουνε!!!"

Σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη