15.5.18

Οι 5 στόχοι του νέου νόμου για τους εξοπλισμούς! Τι είπε ο διευθυντής της ΓΔΑΕΕ


Αποτέλεσμα εικόνας για Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, Κυριάκος Κυριακίδης.

Αλλαγή του νόμου περί προμηθειών προανήγγειλε ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, Κυριάκος Κυριακίδης. Μιλώντας στο συνέδριο της Exposec Defense World ο κ.Κυριακίδης είπε αλήθειες:
“Είναι κοινή ομολογία ότι ο νόμος περί προμηθειών (3978/11) δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στις προμήθειες με σημαντική αρνητική επίδραση στην αμυντική μας βιομηχανία”, είπε προσθέτοντας πως “οι απαιτήσεις του νόμου με στόχο την διαφάνεια, δημιουργούν δυσκολίες επιφέροντας το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα καθ΄ όσον καθιστούν ενθαρρυντικό το να λειτουργούν μεσάζοντες”.

Ο κ.Κυριακίδης είπε πως “στον βωμό της διαφάνειας ο νομοθέτης απαιτεί από αρχής ένα μεγάλο αριθμό πιστοποιητικών από τους συμμετέχοντες, δυνατότητα πρόσβασης σε εμπορικές πληροφορίες τους, καταβολή δαπανηρών εγγυήσεων, δυνατότητα πολλαπλών ενστάσεων των συμμετεχόντων επιχειρήσεων και στην συνέχεια έπεται μια χρονοβόρα διαδικασία αναγνώρισης / παραλαβής του προϊόντος με ανάλογη καθυστέρηση πληρωμών και αποδέσμευσης των εγγυήσεων”.
Όλα αυτά όπως πολύ σωστά επεσήμανε δεν καταπολεμούν τελικά ενδεχόμενη διαφθορά αφού “έχουν σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει η αναμενόμενη προσέλευση επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς ή ακόμη να εμφανίζεται κάποιος τρίτος που να αναλαμβάνει όλη αυτή την πολύπλοκη διαδικασία, με το αζημίωτο βεβαίως, αυξάνοντας το όλο κόστος της προμήθειας”.
Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε ο κ.Κυριακίδης επιβεβαιώνουν όσα είπε:
•Κατά την πενταετία 2011 (έναρξη εφαρμογής του νόμου) έως το 2016. Σε 40 διαγωνισμούς κατέληξαν επιτυχώς οι 14, ποσοστό 35% ενώ 26, ποσοστό 65% απέτυχαν.
Γι΄ αυτό όπως είπε “είναι επιβεβλημένο λοιπόν να αλλάξει ο νόμος περί προμηθειών χωρίς βεβαίως να αφίσταται της διαφάνειας. Η διεργασία αυτή έχει αναληφθεί από την ΓΔΑΕΕ. Σήμερα βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο και πολύ σύντομα θα τεθεί σε διαβούλευση η πρόταση μας”.
Το σχέδιο για τον νέο νόμο περί προμηθειών περιλαμβάνει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τα ερευνητικά προγράμματα.
Ο κ.Κυριακίδης κλείνοντας την ομιλία του παρουσίασε τους 5 στόχους που έχει η ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και η ΓΔΑΕΕ για τους εξοπλισμούς και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερ εμπλοκή της εγχώριας βιομηχανίας:
•Συνέχιση εξωστρέφειας
•Προσαρμογή του νόμου σε ρεαλιστική βάση και στο τι επιβάλλεται από την διεθνή εμπορική πρακτική χωρίς να αφίσταται της διαφάνειας
•Να σταματήσει η νοοτροπία της κατ’ ανάγκη ταύτισης της προμήθειας αμυντικού υλικού με διαπλοκή
•Μακροχρόνιος προγραμματισμός αμυντικών προμηθειών
Μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα και στην εν συνεχεία υποστήριξη του.
militaire