21.3.18

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Κυρίες και Κύριοι Εταίροι,

Εμείς που συγκροτούμε την παρακάτω αναγραφόμενη ομάδα στον ενιαίο κατάλογο υποψηφίων συμβούλων του Δ.Σ. της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στις εκλογές της 31ης Μαρτίου 2018, έχουμε την τιμή να απευθυνθούμε με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης προς εσάς με την παρούσα διακήρυξη.

 Η συγκρότηση της οκταμελούς ομάδος μας προέκυψε αυθόρμητα από την αγάπη μας προς την Ε.Μ.Σ. και την Μακεδονία. Αυτή η αγάπη και η αφοσίωσή μας προς αυτές, οδήγησαν στην απόφασή μας να σας καλέσουμε να μας εμπιστευθείτε στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας μας. Όλα τα μέλη της ομάδος μας υπηρέτησαν, και υπηρετούν, κατά την δύναμη ενός εκάστου, την κοινωνία, την επιστήμη, την υγεία, τον πολιτισμό στην πόλη μας και με την ίδια, ασφαλώς, αίσθηση φιλοδοξούν να υπηρετήσουν την Ε.Μ.Σ. της οποίας τους σκοπούς, το έργο, το κύρος, τον σεβασμό, διαχρονικώς, υποστηρίζουν.


Οι παρακάτω εκτιθέμενες θέσεις μας είναι προϊόν συζητήσεων και έχουμε την τιμή να τις θέσουμε στην κρίση σας, αναμένοντας και τις δικές σας επ’ αυτών απόψεις. Πυρήνας των θέσεών μας είναι η ιστορική αποστολή της Ε.Μ.Σ. και η ανάπτυξη των ισχυρών δυνατοτήτων της στις συγκυρίες των καιρών μας, μερικές, μάλιστα, εκ των οποίων, συνιστούν και απειλή σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Κατά ταύτα, δηλούμε ότι:


α.         Αποκλείουμε απολύτως την εκχώρηση του ονόματος Μακεδονία.


β.         Πιστεύουμε στην διαρκή ενημέρωση της πολιτείας, του λαού, των ομογενών αλλά και των ξένων, φίλων και αντιπάλων, για τα δίκαια της Μακεδονίας.


γ.         Πιστεύουμε στην στήριξη των εθνικών μας δικαίων επί τη βάσει επιστημονικών επιχειρημάτων, αποτέλεσμα πάντοτε σοβαρής ερεύνης εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών της Ε.Μ.Σ., σύμφωνα και με το άρθρο 2 του καταστατικού της.


δ.         Ενισχύουμε την έρευνα σε θέματα ιστορίας, αρχαιολογίας, λαογραφίας, πολιτισμού, εν γένει, της Μακεδονίας, με την εξεύρεση πόρων, χορηγιών, ευρωπαϊκών προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. κ.ά.


ε.         Η Ε.Μ.Σ. ενισχύει παντοιοτρόπως το έργο της Πολιτείας, καυχώμενη ότι είναι το μόνο επιστημονικό ίδρυμα που βοηθεί από της ιδρύσεώς του την Πολιτεία, αφανώς και ενίοτε εμφανώς. Και λυπείται που από δεκαετίας δεν έχει λάβει ουδεμία οικονομική στήριξη από αυτήν.


στ.       Ευελπιστεί στην συνέχιση και αύξηση της συνεργασίας της Ε.Μ.Σ. με τα δύο Πανεπιστήμια της πόλης μας και το ΑΤΕΙΘ, δεδομένης ήδη με τον θεσμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου, το Ι.Μ.Χ.Α., το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, την Περιφέρεια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, την Εκκλησία, τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τους Δήμους και τους Μακεδόνες της Διασποράς.


ζ.         Μεριμνά για την προστασία της περιουσίας της Ε.Μ.Σ. με την συνδρομή εμπείρων εταίρων. Απαραίτητη, και οφειλόμενη υποχρέωση όλων μας, η χρηστή και λελογισμένη διαχείριση των οικονομικών της πόρων.


η.         Επιδιώκουμε ανάπτυξη, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, του πλούτου της Βιβλιοθήκης και της Πινακοθήκης της Ε.Μ.Σ., που αποτελούν, άλλωστε, εμβληματικά κέντρα πολιτισμού της πόλης μας.


θ.         Αναγνωρίζουμε το μεγάλο κενό στα ξενόγλωσσα δημοσιεύματα της Ε.Μ.Σ. και προσδοκούμε στην κάλυψή του.


ι.          Προγραμματίζουμε σειρά εκδηλώσεων για τους εορτασμούς επί τη συμπληρώσει 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Κυρίες και Κύριοι Εταίροι

Η Πατρίδα και η Μακεδονία τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν πρωτοφανή κρίση, ίσως δε και κινδύνους. Η Ε.Μ.Σ. καλείται, πάλι, να επιτελέσει το ιερόν καθήκον της απέναντί τους. Γι’ αυτό σας καλούμε για την αθρόα συμμετοχή σας στην Γενική Συνέλευση της 31ης Μαρτίου 2018.

Με τιμή

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο

Βαβούσκος Αναστάσιος, Δικηγόρος, Δρ. Νομικής
Γαρούφας Δημήτριος, Δικηγόρος, π. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Δαρδαβέσης Θεόδωρος, Καθηγητής Ιατρικής, Κοσμήτoρας Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.
Δεληκάρη Αγγελική, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.
Καρακωστάνογλου Βενιαμίν, Διεθνολόγος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., π. Αντιδήμαρχος Δ.Θ.
Λεοντιάδης Ιωάννης, π. Επίκ. Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας Α.Π.Θ.
Πολυζωίδης Κωνσταντίνος, Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Καραθανάσης Αθανάσιος, Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Ε.Μ.Σ. (2015-2018)


Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Αγγελάκης Άγγελος, Οικονομολόγος - Λογιστής
Βαλλίδης Σταύρος, Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ., Οικονομολόγος
Λυκοτραφίτης Κωνσταντίνος, Συν/χος Δημ. Υπάλληλος
karathan@past.auth.gr.