7.3.18

Χαρισμένο στους Τούρκους με τη δέουσα...συμπάθειά μας:«Δεν είμαστε Άραβες, δεν είμαστε Ιρανοί, δεν είμαστε ορεινοί Τούρκοι. Είμαστε Κούρδοι. Πάνω από το Ισλάμ και το Ζωροαστρισμό, είμαστε Κούρδοι. Πάντα ήμασταν Κούρδοι και πάντα θα είμαστε Κούρδοι, παρά τις σφαγές σας».
Efenpress