3.3.18

1974 - ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΟ ΛΕΣΒΟΣ - Η ΡΟΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ