3.2.18

"Μακεδονία Ξακουστή" από τους μαθητές του Γυμνασίου και Δημοτικού Αμαρουσίου
(Μας το έστειλε το https://amfoterodexios.blogspot.gr/)