4.2.18

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ


Από την 12.00 ώραν, η Efenpress έχει συνδεθεί από τρεις
τουλάχιστον παρόχους εικόνος
μετά της Πλατείας Συντάγματος  και της πέριξ περιοχής από όπου θα παρακολουθήσετε
ζωντανήν την μετάδοσιν της Συγκεντρώσεως