5.12.17

ΕΜΘ - ΕΠΟΠ: Προκήρυξη για μετάταξη στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών


ΕΜΘ - ΕΠΟΠ: Προκήρυξη για μετάταξη στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών - Δείτε τις ειδικότητες που έχουν δικαίωμα για την υποβολή αίτησης

Αναρτήθηκε σήμερα στο Διαύγεια η προκήρυξη για τη Μετάταξη, για το έτος 2017, στο Σώµα Μονίµων Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού

  • τριών (03) Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας και 
  • δύο (02) Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. 

Προϋποθέσεις είναι να έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα ή ισότιµο αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, µε ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθµού τον οποίον φέρουν.


armyvoiceΔείτε τις ειδικότητες