31.12.17

Χριστούγεννα στην ομόδοξη Αγία Ρωσία (βίντεο)https://ellinikokanali.blogspot.gr