8.12.17

Χαιρετισμοί...

O τούρκικος  χαιρετισμός "Ραμπιά"     
Ο αντίστοιχος δικός μας...
Juan