21.12.17

ΕΚΤΑΚΤΟ: Τετραπλάσιας δυναμικότητας το κοίτασμα πετρελαίου στο Κατάκωλο - 200 εκατ. βαρέλια σε Ιόνιο και Δ.Ελλάδα

Τετραπλάσιο, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, είναι το κοίτασμα πετρελαίου στο Κατάκολο, καθώς τα βεβαιωμένα αποθέματα, τα οποία πιστοποιούνται από ανεξάρτητο οίκο, είναι 10,7 εκατ. βαρέλια έναντι 3 εκατ. που ήταν η εκτίμηση κατά την περίοδο που έγινε ο διαγωνισμός. 

Ανάλογη αυξημένη "δυναμικότητα" φαίνεται ότι έχουν και τα γειτονικά κοιτάσματα του Ιονίου.
Γενικά τα κοιτάσματα του Ιονίου και της Δυτικής Ελλάδας υπολογίζονται συνολικά σε 200 εκατ. βαρέλια, ένας αριθμός που μπορεί να δώσει αύξηση στο ΑΕΠ την τάξης της 1 εκατοστιαίας μονάδας ετησίως.
Ο σχεδιασμός προβλέπει τη έναρξη γεωτρήσεων το 2019, ενώ τον Αύγουστο εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ το πλάνο ανάπτυξης του κοιτάσματος και έχει υποβληθεί προς έγκριση η περιβαλλοντική μελέτη.
Στον Πρίνο όπου τα βεβαιωμένα αποθέματα είναι 40 εκατ. βαρέλια. Υπάρχουν και 20 εκατ. βαρέλια σε κοιτάσματα στις περιοχές Ιωαννίνων και Αιτωλοακαρνανίας, όπου έχουν ξεκινήσει οι ερευνητικές δραστηριότητες.

Οι ίδιες πηγές αποκάλυψαν, επίσης, ελληνική εταιρεία έχει υποβάλει πρόταση στην κυπριακή κυβέρνηση για διοχέτευση των αποθεμάτων του κοιτάσματος της Αφροδίτης μέσω υποβρύχιου αγωγού στον πλωτό σταθμό φυσικού αερίου που θα εγκατασταθεί ση θαλάσσια περιοχή του Ισραήλ για την εξαγωγή των αποθεμάτων από τα κοιτάσματα Karish και Tanin.
Η λύση αυτή θεωρείται από την εταιρία φθηνότερη σε σχέση με την επιλογή της μεταφοράς του αερίου στην Αίγυπτο, όπου θα υγροποιείται για να εξαχθεί.
pronews