11.11.17

Για να μη ξεχνάμε...

Δεν διάβασε το μνημόνιο που υπέγραψε, γιατί είχε άλλες ασχολίες!!! (;)