9.11.17

Μια νέα διάσταση στο θέμα των πυρομαχικών της Σαουδικής Αραβίας;

O Ταξίαρχος χάλασε τη "σούπα"; Juan
Μια πιο «ψαγμένη» από το συνηθισμένο ερώτηση για το επίμαχο θέμα των πυρομαχικών που θέλησε να παραγγείλει η Σαουδική Αραβία, κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή της Β’ Αθηνών, Χάρη Θεοχάρη, μια ερώτηση η οποία προδίδει «ειδική γνώση» για τη νομοθεσία και τις διαδικασίες και ως εκ τούτου οι απαντήσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ας τη δούμε λοιπόν…

Θέμα: «Ομιχλώδης η Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας για την Πώληση Πολεμικού Υλικού»
Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην επικαιρότητα το ζήτημα της διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας (ΒΣΑ). Ανταποκρινόμενη στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προέβη στις 7/11/2017 σε επιλεκτική δημοσιοποίηση εγγράφων, τα οποία παρουσιάζουν την υποτιθέμενη διακρατική συμφωνία για την εκποίηση «300 χιλιάδων Η/ΣΥΝΔ.ΦΥΣ. ΕΚΡ. Μ1 105 ΜΜ», καθώς και αποδεικτικό εκπροσώπησης του κ. Β.Π. εκ μέρους της Πολεμικής Αεροπορίας του ΒΣΑ συνοδευόμενο από έγγραφο επιβεβαίωσης αυθεντικότητας αποδεικτικού εκπροσώπησης.
Από την ανάγνωση των ανωτέρω εγγράφων προκύπτει ότι η εξουσιοδότηση προς τον κ. Β.Π. και της ελληνικής εταιρίας έγινε από τον υποδιευθυντή εξοπλισμών του Επιτελείου Αεροπορίας του ΒΣΑ και όχι από την αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών του σαουδαραβικού Υπουργείου Άμυνας.
Επιπρόσθετα, το έγγραφο του Επιτελείου Αεροπορίας του ΒΣΑ αναφέρει ρητά ότι εξουσιοδοτεί τον κ. Β.Π. να διαπραγματευτεί νομικές, λογιστικές και εμπορικές παραμέτρους της Συμφωνίας (finalize legal, logistical and sales matters) και όχι να υπογράψει οιαδήποτε διακρατική συμφωνία (sign the G-to-G Agreement) εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας μία ξένη Κυβέρνηση.
Tην ίδια στιγμή, από τη δημοσιοποίηση της αναφοράς ανώτατου αξιωματικού της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), ο οποίος μέχρι πρόσφατα και προτού μετατεθεί στο Γενικό Επιτελείο Στρατού χειριζόταν το σχετικό φάκελο προκύπτει ότι η ελληνική πρεσβεία στο Ριάντ ενημέρωσε την ΓΔΑΕΕ ότι ο διευθυντής Συμβάσεων και Συμφωνιών του υπουργείου άμυνας του ΒΣΑ ως ο μοναδικός αρμόδιος για την υπογραφή διακρατικών συμφωνιών είχε πλήρη άγνοια της υποτιθέμενης διακρατικής που είχε υπογραφεί από ελληνική εταιρία επ’ ονόματι του ΒΣΑ εκφράζοντας την επιθυμία οι συνομιλίες να γίνονται G-to-G.
Επειδή οι διακρατικές συμφωνίες υπογράφονται μεταξύ κυβερνητικών υπηρεσιών ή υπουργείων χωρών και όχι μεταξύ κυβερνητικών υπηρεσιών και ιδιωτικών εταιριών,
Επειδή οι διαδικασίες πώλησης στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα σε οιαδήποτε τρίτη χώρα οφείλει να συντελείται σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξαγωγή Αμυντικού Υλικού που έχει ενταχθεί και την ελληνική νομοθεσία,
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
>Ποια τα αντισυμβαλλόμενα μέρη σε μία διακρατική συμφωνία; Είναι δυνατό διακρατική συμφωνία να υπογράφεται από Έλληνα υπήκοο με ελληνικό διαβατήριο και να δεσμεύει ξένη Κυβέρνηση έναντι της Ελλάδας;
>Ποιες οι δεσμεύσεις που έχει αποδεχθεί η χώρα μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς Κοινότητας σχετικά με την πώληση αμυντικού Υλικού σε τρίτες χώρες και ποιος ο κίνδυνος να οδηγηθεί η χώρα μας ενώπιον του διεθνούς δικαστηρίου για παραβίαση διεθνών Νόμων και Κανονισμών;Παρακαλώ όπως γνωστοποιήσετε στο ελληνικό κοινοβούλιο το υπόμνημα του Νομικού Συμβούλου που ενέκρινε την υποτιθέμενη διακρατική συμφωνία.
>Γνωρίζετε εάν στο καταστατικό της ελληνικής εταιρίας που υπέγραψε την υποτιθέμενη διακρατική συμφωνία προβλέπεται η εκπροσώπηση ξένων Κυβερνήσεων; Παρακαλώ όπως παράσχετε αντίγραφο του καταστατικού.
>Γνωρίζετε εάν η ελληνική εταιρία έχει απασχολήσει στο παρελθόν τη ΓΔΑΕΕ με παράτυπα Πιστοποιητικά και άλλες παραβάσεις; Παρακαλώ όπως μας παράσχετε σχετικό έγγραφο υπόμνημα.
>Για ποιον λόγο δόθηκε εντολή η ΓΔΑΕΕ να μην συναντηθεί με την επίσημη αντιπροσωπεία από το ΥΠΑΜ του ΒΣΑ που είναι ο αρμόδιος Φορέας προμηθειών αντίστοιχος της Ελληνικής ΓΔΑΕΕ;