29.10.17

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...


• Από 1/1/2018 τίθεται σε εφαρμογή ο φόρος διαμονής που θα επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο σε όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα. Ανέρχεται σε 0,50 ευρώ σε μονάδες ενός ή δύο αστέρων, 1,50 ευρώ σε μονάδες τριών αστέρων, 3,00 ευρώ σε μονάδες τεσσάρων αστέρων και 4,00 ευρώ σε μονάδες πέντε αστέρων. Παράλληλα προβλέπεται και η επιβολή φόρου διαμονής σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα. Στην περίπτωση αυτή το ύψος του φόρου ανέρχεται σε 0,50 ευρώ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση.
Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί ότι στην Ελλάδα η υπηρεσία διαμονής επιβαρύνεται ήδη με «τέλος παρεπιδημούντων» υπέρ των ΟΤΑ, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό (0,5%) επί του μισθώματος κλίνης. Ουσιαστικά, ο φόρος διαμονής και τα τέλη παρεπιδημούντων έχουν την ίδια στοχοθεσία, επιβαρύνουν την υπηρεσία διαμονής και είναι δυνατόν να εγείρουν ζήτημα διπλής φορολόγησης (ή υπερφορολόγησης) του ίδιου υποκείμενου φόρου.
• Η εφαρμογή του φόρου διαμονής έχει υιοθετηθεί από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με το ύψος του να διαφοροποιείται ανάλογα με τη γεωγραφική θέση και την κατηγορία του καταλύματος, τον αριθμό διανυκτερεύσεων και την ηλικία των επισκεπτών. Επιβάλλεται κατά κύριο λόγο ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση, ενώ σε ορισμένες χώρες προβλέπονται εξαιρέσεις με ηλικιακά ή και γεωγραφικά κριτήρια. Στην Ελλάδα θα έχει καθολική επιβολή στο σύνολο των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, με μοναδικό διαχωρισμό την κατάταξη βάσει κατηγορίας αστέρων.
• Στην Ισπανία ο φόρος διαμονής επιβάλλεται σε όλους τους τύπους τουριστικών καταλυμάτων συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών με μέγιστη χρέωση τις επτά (7) διανυκτερεύσεις. Το ύψος του φόρου κυμαίνεται από 0,45 ευρώ έως 2,25 ευρώ ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση, ενώ εξαιρούνται από την επιβολή φόρου άτομα κάτω των 16 ετών. Στην Κροατία κυμαίνεται από 0,25 ευρώ έως 1,00 ευρώ ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση στο σύνολο των επισκεπτών ηλικίας άνω των 18 ετών, ενώ στις ηλικίες 12 έως 18 υπάρχει έκπτωση 50%. Στην Ιταλία κυμαίνεται από 0,50 ευρώ έως 7,00 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχειακού καταλύματος και την εποχή, ενώ υπάρχουν ηλικιακές εξαιρέσεις που ποικίλλουν ανά πόλη για επισκέπτες από 10 έως 18 ετών. Στη Γαλλία κυμαίνεται από 0,20 ευρώ έως 4,00 ευρώ ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση, ενώ υπάρχει εξαίρεση χρέωσης σε ορισμένες πόλεις για τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.
• Ο φόρος διαμονής, είτε μετακυλιστεί είτε απορροφηθεί, οδηγεί σε χαμηλότερες λειτουργικές και ταμειακές ροές, προκαλώντας σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας στα ξενοδοχεία. Πρακτικά, λόγω της επιβολής του φόρου, τα ξενοδοχεία θα υποχρεωθούν να μειώσουν τις επενδύσεις τους ή να αναδιαρθρώσουν (αν είναι δυνατόν) περαιτέρω τον δανεισμό τους, προκαλώντας εντέλει κινδύνους στη διατήρηση της βιωσιμότητάς τους.
• Η επιβολή του φόρου διαμονής θα μειώσει την ξενοδοχειακή αγορά κατά 161 εκατ. ευρώ έως 186 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή θα έχει ως αντίκτυπο την αντίστοιχη μείωση των άμεσων, έμμεσων και επαγόμενων αγορών που δημιουργούνται από την ξενοδοχειακή αγορά. Συνολικά η αγορά που δημιουργούν τα ξενοδοχεία εκτιμάται πως θα μειωθεί κατά 435 εκατ. ευρώ και από 17,36 δισ. ευρώ θα διαμορφωθεί στα 16,93 δισ. ευρώ. Η εφαρμογή επομένως του φόρου διαμονής θα μειώσει την αγορά που δημιουργούν τα ξενοδοχεία κατά 2,51%.
• Η πραγματική δημοσιονομική συμβολή του μέτρου εκτιμάται για τα δημόσια ταμεία στα 84 εκατ. ευρώ ετησίως. Σε περίπτωση που αξιοποιηθεί πλήρως το έσοδο αυτό σε δημόσιες επενδύσεις θα δημιουργήσει μια θετική ροή για την οικονομία ύψους 94 εκατ. ευρώ και ως εκ τούτου η τελική αρνητική επίδραση στην οικονομία εκτιμάται στα 341 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά μέσω του φόρου διαμονής το Δημόσιο στοχεύει στην είσπραξη 84 εκατ. ευρώ, προκαλώντας όμως τετραπλάσια ζημία σε επίπεδο οικονομίας. Η ζημία εντέλει, σε μακροχρόνιο ορίζοντα, θα ακυρώσει το δημοσιονομικό όφελος, καθώς θα οδηγήσει την οικονομία σε ένα χαμηλότερο σημείο ισορροπίας.
• Ο περιορισμός της συνολικής αγοράς που δημιουργούν τα ξενοδοχεία θα έχει αντίκτυπο και στις θέσεις εργασίας. Λόγω της συρρίκνωσης της ξενοδοχειακής αγοράς, αναμένεται να χαθούν 6.174 θέσεις εργασίας. Γίνεται πλέον αντιληπτό πως χρειάζεται να αναζητηθούν εναλλακτικές δυνατότητες εφαρμογής του μέτρου, ώστε να περιοριστεί το αρνητικό αποτέλεσμα στην οικονομία και να μην πληγεί ένας κλάδος με τόσο μεγάλη συμβολή σε όρους ΑΕΠ και απασχόλησης.
Πηγή: Πρόσφατη έρευνα της Grant Thornton για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
kathimerini