29.10.17

Εμβατήριο που έχει φωτογραφική "επένδυση" από το 1940(Μας το έστειλε ο Στρατηγός εα κ. Ναούμ Νικόλαος)