15.9.17

Νέο χαράτσι – ανατροπές στο μισθολόγιο και στις συντάξεις των Ένστολων


Με τον ν.4488/13-9-2017 που δημοσιεύτηκε χθές, επέρχεται νέος αιφνιδιασμός στις τσέπες των ένστολων, λόγω της ρύθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 3 αυτού, με τις οποίες επηρεάζονται οι
συντάξιμες αποδοχές για όσους αμείβονται με τις διατάξεις του ν.4472/2017 (νέο ειδικό μισθολόγιο).


Και ενώ με το νέο συνταξιοδοτικό (ν.4387/2016 – Κατρούγκαλου) και την υπ’ αριθ. 142036/0092/19-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι, οι ασφαλιστικές εισφορές για τους νέους και παλαιούς ασφαλισμένους καταβάλλονταν ως ίσχυαν, με τον νόμο αυτόν επέρχονται αλλαγές και συγκεκριμένα:
Αυξάνονται από 01/01/2017 οι εισφορές για τους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι την 31-12-1992), αφού πλέον θα διενεργούνται κρατήσεις επί του συνόλου των αποδοχών αυτών (πλην προσωπικής διαφοράς) και αυτό δεν αφορά μόνο την κύρια σύνταξη, αλλά και την επικουρική ασφάλιση, την εφάπαξ παροχή και την υγειονομική περίθαλψη. Θεωρητικά αυτή η αύξηση των εισφορών, εκτός από το να γεμίζει τα ταμεία των εν λόγω ασφαλιστικών οργανισμών, θα έπρεπε να επιφέρει αύξηση των συντάξεων και λοιπόν παροχών. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση της κύριας σύνταξης, καθόσον οι λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί (Εφάπαξ, επικουρικοί κλπ) θα πρέπει να προσαρμόσουν τις παροχές τους αναλόγως και σε αντιστοιχία με τις αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορά από 01/01/2017 και στο εξής.
Όμως στην δυσμενή οικονομική θέση που βρίσκονται πλέον οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), δεν μπορεί να θεωρηθεί με τίποτα βέβαιο ότι θα αυξήσουν τις παροχές τους ανταποδοτικά, λόγω του ότι αυξήθηκαν οι εισφορές. Αντιθέτως πρέπει να αναμένουμε νέες περικοπές σε αυτές. Τελικά, το αποτέλεσμα της αύξησης των εισφορών αυτών, θα είναι η μείωση του καθαρού μισθού που εισπράττει κάθε μήνα ο Εργαζόμενος στα Σώματα Ασφαλείας. Μια μείωση που μπορεί να φτάσει  έως και 80 – 90  Euro τον μήνα (1.000 Euro τον χρόνο) θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Αύξηση δε των παροχών υγειονομικής περίθαλψης, λόγω της αύξησης της εισφοράς προς αυτής, θα πρέπει να θεωρηθεί ουτοπία!
Μειώνονται από 01/01/2017 οι εισφορές για τους νέους ασφαλισμένους (μετά την 1-1-1993),αφού πλέον δεν θα διενεργούνται κρατήσεις και επί του συνόλου των αποδοχών αυτών, αφού εξαιρείται η προσωπική διαφορά του ν.4472/2017 για την κύρια σύνταξη, την επικουρική ασφάλιση, την εφάπαξ παροχή και την υγειονομική περίθαλψη. Η μείωση αυτή των συντάξιμων αποδοχών, θα επιφέρει απευθείας μείωση των συντάξεων των νέων ασφαλισμένων (μείωση μέσο όρου). Η δε μείωση των κρατήσεων, δεν είναι σίγουρο ότι επί της ουσίας θα επιφέρει αύξηση των μηναίων αποδοχών τους, λόγω των αλληλεπιδράσεων που θα επέλθουν στην βάση υπολογισμού των  ασφαλιστέων αποδοχών των επιμέρους Ταμείων (Επικουρικών, προνοίας κλπ).
Για να υπάρχει η πραγματική εικόνα για όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να περιμένουμε τις σχετικές εγκυκλίους των συναρμόδιων Υπουργείων που θα διευκρινίζουν πολλά εκ των ανωτέρω θεμάτων, τις κινήσεις των ταμείων για την προσαρμογή των καταστατικών διατάξεων και παροχών στα νέα δεδομένα που απορρέουν από το νέο μισθολόγιο.
Εδώ, πρέπει σημειώσουμε ότι, το νέο μισθολόγιο και οι κρατήσεις που απορρέουν από αυτό, έχουν έναρξη εφαρμογής από 01/01/2017, με αποτέλεσμα όπως είναι αναμενόμενο, να υπάρξει αναδρομική αύξηση εισφορών από 01/01/2017.
Δηλαδή να κληθούν οι συνάδελφοι να καταβάλουν επιπλέον των μειώσεων που θα επέλθουν και αναδρομικές εισφορές, τόσο για κύρια σύνταξη , όσο και για τις επικουρική ασφάλιση, την εφάπαξ παροχή και την υγειονομική περίθαλψη.
Μιλάμε δηλαδή για πανωλεθρία!
Σε κάθε περίπτωση, την τελική εικόνα όλων των παραπάνω θα την έχουμε όταν καταβληθεί ο πρώτος μισθός με το νέο μισθολόγιο!


Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

poeyps.gr/      bloko.gr