29.9.17

2060 ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΕΡΕΥΝΑ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ.)