18.3.17

Πρόβα τζενεράλε γιά ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ!


Τό νέο πρόγραμμα τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) πού θά χρηματοδοτηθεῖ ἀπό τό ΕΣΠΑ εἰσάγει πιλοτικά τήν “μητρική” γλῶσσα τῶν παιδιῶν τῆς μειονότητας σέ 6 νηπιαγωγεῖα τῆς Θράκης (3 στή Ροδόπη καί 3 στήν Ξάνθη). Μέ τόν τρόπο αὐτόν, καί διά τῆς πλαγίας ὁδοῦ, προχωράει τό ἔγκλημα τῆς γκεττοποιημένης μειονοτικῆς ἐκπαίδευσης βαθύτερα,  στόν χῶρο πλέον τῆς προσχολικῆς ἡλικίας. Ἡ ἀπόφαση τῆς Κυβέρνησης εἶναι εὐθυγραμμισμένη μέ τίς γνωστές συριζέικες ἰδεοληψίες καί δείχνει νά μήν λαμβάνει ὑπόψη οὔτε τήν μέχρι σήμερα ἐκπαιδευτική πραγματικότητα οὔτε καί τή γλωσσική πολυμορφία στήν μουσουλμανική κοινωνία.

Πρόκειται γιά τό πρόγραμμα μέ τίτλο «Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις ὑποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στά Νηπιαγωγεῖα τῆς Θράκης». Ἔχει συνολικό προϋπολογισμό 401.594,84 εὐρώ καί θά ὑλοποιηθεῖ ἀπό τό Ι.Ε.Π.
Σύμφωνα μέ τήν ἀνακοίνωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, στόχος εἶναι ἡ «ἰσορροπημένη γλωσσική ἀνάπτυξη καθώς καί ἡ ἐπιδίωξη τῆς κατάκτησης ἀπό τά νήπια τῆς γνωστικῆς ἐπάρκειας στήν ἄνετη χρήση δύο γλωσσῶν, προφορικά καί γραπτά” κτλ κτλ. Ἐπίσης ἀναφέρονται λόγοι κοινωνικοποίησης τῶν νηπίων, ἀλλά καί ἡ “βούληση τῆς Κυβέρνησης τῆς Ἀριστερᾶς γιά τήν διασφάλιση τῆς ἰσότητας τῶν μορφωτικῶν εὐκαιριῶν”Μάλιστα ὁ κ. Χατζηθεοδώρου ἀπό τήν τοπική ὀργάνωση συμπλήρωσε δηλώνοντας ὅτι “δέν μπορεῖ νά διδαχθεῖ καί νά ἐνταχθεῖ στό πρόγραμμα μιά γλῶσσα πού δέν ὑπάρχει στόν γραπτό λόγο, ὅπως γιά παράδειγμα τά πομακικά”.
Ὁ ἀντίλογος εἶναι καταιγιστικός. Πρῶτα πρῶτα ΚΑΜΜΙΑ ἐκπαιδευτική πραγματικότητα, θεωρητική ἤ πρακτική, δέν μᾶς ὑποχρεώνει νά “στηρίξουμε” τήν προσχολική ἀγωγή στήν μητρική γλῶσσα τῶν νηπίων. Ὁ μόνος πού ἐνδεχομένως μᾶς τήν ἐπιβάλει εἶναι εἴτε τά φληναφήματα τῆς πολυπολιτισμικότητας εἴτε οἱ σκοπιμότητες τοῦ κυβερνῶντος κόμματος (π.χ. ἡ ἱκανοποίηση κάποιου ἀλλογενοῦς τοπικοῦ του βουλευτῆ).
 Προσπαθήσαμε νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τόν κ. Γ. Κουζέλη πού προεδρεύει στό ΙΕΠ γιά νά μάθουμε κι ἐμεῖς πόσοι γονεῖς διαμαρτύρονταν γιά τήν ἀπουσία τῆς τουρκικῆς γλώσσας καί μέ τό πρόσχημα αὐτό δέν ἔστελναν τά παιδιά τους στό νηπιαγωγεῖο (πέντε; δέκα; εἴκοσι;). Νά μάθουμε πῶς πήγαινε στατιστικά ἡ συμμετοχή τῶν νηπίων στίς ὑπάρχουσες δομές μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, ἄν ὄντως αὔξανε γρήγορα (καί ἄρα καμμία ἐπέμβαση δέν χρειαζόταν) ἤ ὄχι. Νά μάθουμε ποιά εἶναι ἡ ἄποψη τῆς πολιτείας γιά τήν λειτουργία τῶν μειονοτικῶν σχολείων (ὅπου διδάσκεται ἡ τουρκική), συμβάλλουν στόν μορφωτικό – καί ἄρα καί στόν κοινωνικό – ἀποκλεισμό ἤ ὄχι. Νά μάθουμε τί σχέση ἔχει ἡ ἄνετη γραπτή χρήση τῆς γλώσσας σέ ἕνα νηπιαγωγεῖο, ὅπως ἀνακοίνωσε τοπικά ὁ Σύριζα, πού μέ τήν δήλωση Χατζηθεοδώρου ἐξειδικεύθηκε ἀποκλείοντας ἐκ προοιμίου τά πομακικά. Ἐξ ὅσων γνωρίζουμε καμμία γλῶσσα δέν διδάσκεται σέ κανένα νηπιαγωγεῖο, ἁπλῶς χρησιμοποιεῖται. Κι ἀναρωτιέμαι, ποιός μουσουλμάνος γονιός, ἀκόμα κι ὁ πιό Τοῦρκος ἀπό τόν Ἐρντογάν, δέν θά ἤθελε τό παιδί του νά μάθει ἑλληνικά μετά ἀπό 4-5 χρόνια ἐξοικείωσης ἀποκλειστικά μέ τήν μητρική του γλῶσσα; Καί πῶς θά τά μάθει ὅταν στόν ἴδιο χῶρο κάποια ὁμόγλωσσή του νηπιαγωγός θά τοῦ δίνει τήν δυνατότητα νά μήν μπεῖ κἄν στόν κόπο; Δυστυχῶς δέν βγῆκε σέ κάποιο τηλέφωνο ὁ κ. Κουζέλης.
Καί πᾶμε στήν ταυτότητα τῆς μητρικῆς γλώσσας: μαθαίνουμε ὅτι τό πρόγραμμα ξεκινάει στόν νομό Ξάνθης μέ τόν οἰκισμό τῶν Ρομά στό Δροσερό καί σέ δύο πομακοχώρια. Εἶναι δυνατόν ἐν ἔτει 2017 νά ἀναγνωρίσεις μητρική γλῶσσα τῶν Ρομά καί τῶν Πομάκων τήν τουρκική; 
Γιατί αὐτό θά συμβεῖ, ποιός θά τολμήσει νά διεκδικήσει δημοσίως ἄλλη μητρική γλῶσσα καί θά τό πετύχει πλειοψηφικά;
 Ἄρα θά ἔρθει ἡ ἑλληνική Πολιτεία μετά ὡς Πόντιος Πιλάτος νά πεῖ πώς ἁπλῶς δέχθηκε τήν λαϊκή ἐντολή; Αὐτήν πού μέ τίς κρατικές πλάτες ἤ μέ τήν ἀδιαφορία μας νοθεύεται συστηματικά ἐπί δεκαετίες;
Τό μέτρο εἶναι κυριολεκτικά ἐγκληματικό, τόσο γιά τήν μειονοτική κοινωνία ὅσο καί γιά τά ἐθνικά μας συμφέροντα. Ἄραγε αὐτό ἐννοοῦσε ὁ πρωθυπουργός πρό μηνῶν καλώντας τούς μουσουλμάνους γονεῖς νά ἐμπιστευθοῦν τίς δημόσιες δομές; Γιαυτό κλείνουν τά προξενικά παρανηπιαγωγεῖα τοῦ Συλλόγου Ἐπιστημόνων; Γιατί ὑποχωρήσαμε στά αἰτήματα τῆς Ἄγκυρας κι ἐπεκτείνουμε τό ἐκπαιδευτικό Ἀπαρτχάιντ στά δημόσια νηπιαγωγεῖα;