8.2.17

Συμμετοχή του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμ. Ασφαλ. Ν. Αργολίδας στην ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ