26.11.16

Ακόμα μία πρόταση προς τα ΕΛ.ΤΑ:
Έκδοση σειράς  5 γραμματοσήμων, με τους πέντε πρόσφατους ηγέτες- σωτήρες της Ελλάδος: