20.10.16

Έκτακτη επιχειρησιακή αξιολόγηση της 180ης Μοίρας Κατευθυνομένων Βλημάτων «ΧΩΚ»


Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 από την Ομάδα Αξιολογήσεως της Γενικής Επιθεώρησης του ΓΕΣ έκτακτη επιχειρησιακή αξιολόγηση της 180 Μοίρας Κατευθυνομένων Βλημάτων «ΧΩΚ» (180 Μ Κ/Β «ΧΩΚ»).

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η οποία εκτελέσθηκε χωρίς προειδοποίηση ώστε να εξαχθούν ρεαλιστικά συμπεράσματα, εφαρμόσθηκαν στο σύνολό τους όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας της Μοίρας, η λειτουργικότητα των οπλικών συστημάτων και μέσων, το υψηλό ηθικό και η γνώση της αποστολής από το προσωπικό.

zougla